Návrat na hlavnú stránku.

Aktuálny repertoár:
  -...a za dvere!!!
  -Ako si slony umývajú zuby
  -Nebe na zemi
  -Príšerky z kufríka
  -Kapr v citronu

Koncerty:
  -Salonrevue - band pre prvorepublikovú hudbu
  -Next evergreens - Muzikálové a populárne piesne v speváckom vystúpení

Kurzy a workshopy

Archív:
  -Črepy Lekna
  -Trojitá smrť bielej pani
  -Real Life Of ...(Your City)
  -Večer Mily Haugovej
  -Atrament
  -Čo nám Amor nadiktoval
  -Klauni
  -Nepravidelný priestor