Návrat na Repertoár.

Trojitá smrť bielej pani

     Tri príbehy o ženách, ktoré skončili predčasnou smrťou a ostali blúdiť po svete, jedna pre nezištnú lásku, druhá pre pýchu, tretia pre vlastnú neveru. Po smrti sa túlajú po svojom kraji a hľadajú pokoj a dobro na svete. Príbehy sú sprevádzané spevom a hraním potulného igrica, ktorý okrem toho, zohráva veľkú rolu v rámcujúcom príbehu spišskej hradnej pani.

     Celá inscenácia je prepletená tradičnými slovenskými ľudovými piesnami a zvykmi, ktoré úzko súvisia s dobou, do ktorej je dejový rámec príbehu vložený. Hudobnosť a obraznosť inscenácia vťahuje do mystickej atmosféry slovenských povestí o bielych paniach.

80 min, od 12rokov
Autorský tím: Daniela Evjáková, Melánia Krajancová, Veronika Kořínková, Ján Hyža, Ľubica Michalicová, Miroslava Pavlíková
Réžia: Daniela Evjáková
Premiéra: 21. 8. 2010 Dom kultúry Kunov
Plagát