Návrat na Repertoár.

Kurzy a workshopy

Kurz dramatickej výchovy
    - pre deti, pre dospelých, pre veřejnost i pre školy, pre pedagógov
Herecké a bábkoherecké kurzy
    - prípravné kurzy na prijímacie pohovory na umelecké vysoké školy, divadelné workshopy a workshopy bábkového divadla
    - pre deti, mládež a dospelých
Kurzy réžie a dramaturgie
    - prípravné kurzy réžie a dramaturgie na prijímacie pohovory, kurzy pre pedagógov a pre vedúcich divadelných skupín
Spevácke workshopy