Návrat na Repertoár.

...a za dvere!!!
      Autorská školská groteska

...o tom, čo ostáva pred a čo za dverami.

Hra o škole a školstve z pohľadu žiaka i učiteľa. Osud jedného pedagóga vyvoláva otázku, aké dôležité je, byť bytosťou mysliacou, kritickou a tvorivou.
Téma o stave a zmysle učiteľského povolania je formovaná piesňami a komickým hereckým dialógom Jána Hyžu a Miroslavy Čajovej.

...komédia o školskej dráme, dráma o školskej komédii.

Cena Stana Radiča za OBJAV ROKA (Kremnické gagy 2015)


Scenár a hudobná réžia: Daniela Evjáková, Ján Hyža, Miroslava Čajová
Réžia: Daniela Evjáková
Hrajú: Ján Hyža, Miroslava Čajová

...70 minút, 62 postáv, 2 herci
...od 15rokov

Učiteľ versus systém (recenzia doc. Ballaya)
Plagát
Fotky (René Slezák, Peter Jurík)
Video