Návrat na hlavnú stránku.

Strana 1, 2, 3

a teda snažia sa odbúravať dnešný trend izolovať komunikáciu na slovnú formu, odbúravať prehnané sebapozorovanie, či rozvíjať nedostatočnú schopnosť sebareflexie.
     Takýto projekt tvorivej dramatickej dielne viedla Veronika Kořínková na írskej univerzite Trinity College v Dubline jeden semester roku 2005, a pokračuje v ňom i v súčasnosti (2007/2008). V rokoch 2002-2005 tiež viedla divadelný súbor Lano na Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka v Bratislave. Od roku 2006 prevzala jej štafetu v súbore Lano ďalšia zo zakladateliek Divadla oProti Adriana Geričová, a posledná zo zakladateľského tria, Daniela Cádrová, viedla takýmto spôsobom v rokoch 2002 a 2003 skupinu stredoškolákov v súbore Zádrapky na Základnej umeleckej škole v Senici a v súčasnosti už piaty rok obohacuje svoje skúsenosti štúdiom činohernej réžie na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.