Návrat na hlavnú stránku.

Strana 1, 2, 3

     Činnosť zahájilo Divadlo oProti autorským predstavením „Atrament“, ktoré vzniklo podľa poviedok Daniila Charmsa. Predstavenie určené mládeži a dospelým divákom využívalo činoherné herectvo v kombinácii s rôznymi typmi bábok a svetelnou projekciou /diaprojektory, meotar/. Nasledovali ďalšie projekty s dôrazom na výtvarnú a hudobnú zložku. Pásmo barokovej ľúbostnej poézie spájajúce lascívnosť a poetiku baroka so zameraním na Genderovu problematiku rodov „Čo nám Amor nadiktoval“, hudobná kaviareň s poéziou súčasnej slovenskej autorky „Večer Mily Haugovej“, pouličné projekty „Klauni“vo Viedni a „Real Life Of Dublin“ v Dubline, bábkové interaktívne predstavenie pre deti „Ako si slony umývajú zuby“, či groteskno-poetická hra s bábkami, autorskou hudbou a skrytou vážnou tématikou o medziľudských vzťahoch „Črepy lekna“ inšpirovanú románom Borisa Viana Pena dní.
     Pomocou tvorivých dielní, sprostredkúvajú členovia Divadla oProti mladým ľuďom svoje skúsenosti v oblasti divadla a pomáhajú im rozvíjať svoju osobnost prostriedkami dramatickej výchovy. Počas dielne účastníci absolvujú rôzne cvičenia, rozvíjajúce schopnosť vyjadrovania, koncentrácie, schopnosť vnímania priestoru a času a seba v ňom, a zároveň robia skupinové cvičenia, ktoré vedú k rozvíjaniu komunikácie medzi ľuďmi a hľadaniu alternatívnych komunikačných prostriedkov (cez predmet, obraz, pohyb, postoj, gesto, zvuk),