Návrat na hlavnú stránku.

Strana 1, 2, 3

     Divadlo oProti založili roku 2003 absolventky odboru bábkoherectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
     Divadlo oProti vzniklo ako občianske združenie s cieľom rozvíjať na Slovensku moderné výtvarné bábkové divadlo pre všetky vekové kategórie. Združenie sa teda zameriava najmä na produkciu autorských profesionálnych predstavení s dôrazom na výtvarno, hudbu, herectvo i bábkoherectvo, s ktorými kočuje po festivaloch, mestách a dedinách na Slovensku i v zahraničí. Okrem toho združenie organizuje tvorivé dielne, v ktorých majú mladí ľudia pod profesionálnym vedením možnosť realizácie a práce na sebe samom i v kolektíve.
     Divadlo oProti funguje agentúrnym spôsobom bez stálej scény, to znamená, že svoje predstavenia ponúka ako kultúrnu udalosť rôznym mestám, školám, firmám a zúčastňuje sa divadelných festivalov. Počet jeho členov je flexibilný, stretávajú sa v ňom rôzni tvoriví ľudia v závislosti od jednotlivého projektu. Zakladateľky sú Daniela Cádrová, Adriana Geričová, Veronika Kořínková. Novými stálymi členmi sú dramaturgička a scenáristka Melánia Krajancová a grafik a technik Michal Cádra. Významnými spolupracovníčkami Divadla oProti sú tiež scénografka Zuzana Malcová a bábkoherečka Martina Jánošíková.