Návrat na hlavnú stránku.

Hľadáme 
  Partnerov pre recipročnú spoluprácu s Divadlom oProti, prispievajúcich na prevádzku Stodolní scény, ktorá realizuje divadlá pre dospelých aj deti, koncerty a tvorivé dielne. Partnerom vieme poskytnúť propagáciu uvedením loga a názvu firmy na plagáte a v bulletine aktuálnej inscenácie. Plagáty sú prezentované prostredníctvom internetu, printových a audiovizuálnych médií. Bulletiny sa dostanú do rúk divákom na divadelných a hudobných festivaloch ako aj a v obciach a mestách na území SR a ČR. Viac informácií radi poskytneme na [email protected].

Ponúkame 
  Divadelné predstavenia pre školy, škôlky, kultúrne domy, firemné večierky a iné uzavreté spoločnosti, či rôzne verejné predstavenia pri slávnostných príležitostiach, alebo predstavenia pre ľudí, pre ktorých je príležitosťou už samotná organizácia divadelného predstavenia a sprostredkovanie príjemného zážitku s naším divadlom ďalším ľuďom.

Aktuálny repertoár