Návrat na Fotky z predstavenia.
Fotky z Salonrevue - band pre prvorepublikovú hudbu.