Návrat na hlavnú stránku.

Fotky z predstavenia:
Kapr v citronu
Salonrevue - band pre prvorepublikovú hudbu
Next evergreens - Muzikálové a populárne piesne v speváckom vystúpení
Nebe na zemi
Príšerky z kufríka
...a za dvere!!!
Ako si slony umývajú zuby
Črepy Lekna
Real Life Of ...
   -Real Life Of Dublin
   -Real Life Of Senica
   -Real Life Of Tasov
   -Beseda u Bigbítu-Tasov
Klauni
Čo nám Amor nadiktoval
Atrament
Večer Mily Haugovej
Nepravidelný Priestor