Návrat na: Daniela Cádrová.

Strana 1, 2
Daniela Cádrová
- o mne:

     Daniela Cádrová. To som ja. A je nás viac- Cádroviek. Sme rady, že sme Cádrovky. Postupom času sme začali chápať, že byť Cádrovkou nie je len tak. Mamička Sonička nasadila mne, sestre Milenke a v prenesenom význame i nášmu bratovi Miškovi, laťku statočne vysoko. Tak po nej šplhám, a snažím sa žiť ako ona- byť úprimná, veselá, rozvážna, vždy sa vedieť vynájsť, vedieť pomôcť ostatným, nepoddávať sa traumám, bojovať s nimi, vedieť sa baviť a zabaviť, stále tvoriť, tvoriť vlastný život a byť zaň zodpovedná, spríjemňovať ho sebe i druhým... Musím povedať, že byť Cádrovkou je fakt výzva.
     Druhé meno, čo výrazne ovplyvnilo moje žitie, je meno Anna Gamanová. Do jej divadelnej skupiny Zádrapky v Senici som sa dostala keď som mala 5 rokov (tesne po tom, čo som ušla z baletu s veľkým plačom) a bola som tam po celú základnú školu, počas gymnázia, a dokonca aj potom, i keď už na druhej strane... Anka bola a je stále pre mňa ikonou divadla a tvorby. Stelesnením divadla živého, ustavične sa meniaceho, hlbokého i veselého, stále hľadajúceho, podnikavého a vášnivého. Ale hlavne nie neosobného. A takto si Annu Gamanovú v sebe nosím dodnes. A keď nie je vo mne, tak je oProti.