Návrat na hlavnú stránku.

     Na tomto mieste by sme vám tu chceli dať možnosť pochopiť, kto sme, čo robíme, čo sme už urobili, prípadne čo sa chystáme urobiť, čo je pre nás podstatné... Vidí sa nám však nemožné takéto niečo napísať objektívne, a preto napísal každý sám za seba, čo sa zdá mu zdá najdôležitejšie.

Zakladateľky divadla oProti:
 
   Adriana Geričová, Daniela Cádrová-Evjáková, Veronika Kořínková

Ostatní členovia divadla oProti:
   Melánia Krajancová, Martina Jánošíková, Mirka Pavlíková, Ján Hyža, Maťo Žák, Zuzana Malcová, Radka Janeková